Gruppens produkter spänner över ett vid fält. Men grundprodukterna inom gruppen har det gemensamt att det handlar om att stänga in tryck så att det blir säkert att transportera eller förvara. Det började med en korg för transport av gasflaskor

Flaskkorgar

Varianterna blev till slut lika många som våra kunder. Varför vi här bara redovisar ett axplock av dem

Gasflaskpaket

För att sedan kompletteras med ställningar för gasflaskpaket. Dessa har sedan utvecklats för att möta nya tiders krav på säkerhet enligt TPED och standard EN13769 / EN ISO 10961. Bilden visar ett fyllt monterat stående paket för 12 st B50 flaskor. Flaskorna är förbundna vi en rostfri manifold i ett stycke.

Modellvarianter

Också här ställde olika kunder krav på dess utformning. Medan standarder och EU direktiv dikterade kraven på kontroll och provning

Testerna är omfattande men kärnan i dom är att de skall klara en falltest enligt ADR förpackningskod P200 och naturligtvis enligt EN13769 / EN ISO 10961 som noggrant föreskriver proceduren för dessa prov.